Contact

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Kallenkoot Schoonmaakbedrijf met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Kallenkoot Schoonmaakbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Kallenkoot Schoonmaakbedrijf alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kallenkoot Schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Kallenkoot Schoonmaakbedrijf worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Kallenkoot Schoonmaakbedrijf uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kallenkoot Schoonmaakbedrijf worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Contactgegevens

Havenstraat 2b
9321 DA Peize
T 050 360 48 26
F 050 318 33 38

Neem contact op

    Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de boom.